tutyfolie.cz

Privátní, speciální a designové fólie

Privátní fólie jsou zcela specifické a jsou určeny k částečnému či úplnému zneprůhlednění skleněných ploch. Privátní fólie zabezpečují soukromí například v ordinacích nebo na toaletách, u přepážek v bankách či u nízko umístěných oken. Aplikují se z vnitřní strany okna tam, kde je zapotřebí omezit průhlednost skleněných ploch při
zajištění co největšího prostupu světla. Nahrazují např. i pískované sklo či sklo typu stromová kůra.

Výhody privátních a speciálních fólií:

Údržba speciálních fólií

Privátní a speciální fólie není potřeba nijak zvlášť speciálně udržovat. Umyjí se 30 dní po instalaci (po vyschnutí a vytvrdnutí lepidla). Druhá strana skla se může mýt hned. Fólie myjeme normálně vodou se saponátem, měkkým kusem látky či papírovými ubrousky, houbičkami a gumovou stěrkou.