tutyfolie.cz

Telepně izolační fólie

Tepelně izolační fólie jsou trendem současného snižování nákladů na vytápění a chlazení, které se pořízením tepelně izolačních fólií dají výrazně snížit. Tepelné ztráty u běžných staveb jsou totiž z 50 % tvořeny ztrátami skrze skleněné plochy oken a výloh. Tepelně izolační fólie plní i funkci jako protisluneční fólie, takže v letním období brání pronikání tepelného záření a tím pádem přehřívání interiéru.

Výhody tepelně izolačních fólií: